Co grozi za nie stawienie się na wezwanie Straży Miejskiej ?

Zgodnie z Kodeksem Postępowania w Sprawach o Wykroczenia osobie , która bez usprawiedliwienia nie stawi się na wezwanie grozi kara porządkowa w wysokości do 250 zł lub do 500 zł, jeśli wezwany nie stawi się ponownie. Kara nakładana w drodze postanowienia przez Komendanta Straży Miejskiej zasila budżet państwa, i podlega egzekucji przez Urząd Skarbowy.

Dotychczas  kilka osób przekonało się na własnej skórze , że nie jest to martwy przepis.

Prowadząc czynności wyjaśniające w sprawie wykroczenia strażnicy mogą korzystać także z innych sposóbów „zdyscyplinowania” świadków – wnioskując do sądu o wydanie postanowienia o przymusowym doprowadzeniu.